Voorzitter Angela Bankers E-mail : voorzitter@honkbal-tilburg.nl
Secretaris Joyce van den Nouweland E-mail : secretariaat@honkbal-tilburg.nl
Penningmeester Yuri Croes E-mail : penningmeester@honkbal-tilburg.nl
Penningmeester Michael Timmermans E-mail : penningmeester@honkbal-tilburg.nl
Westrijdsecretariaat Rob van den Nouweland E-mail : wedstrijdsecretariaat@honkbal-tilburg.nl
Algemene regels bestuursleden H.S.C. Blue Lions Tilburg Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden Het aftredend bestuurslid is herkiesbaar Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in Voorzitter en secretaris kunnen nimmer tegelijkertijd aftreden Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 meerderjarige personen die door de ALV worden benoemd (met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen)
Activiteiten / Sponsoring VACATURE E-mail :
Bestuur
Algemene regels bestuursleden H.S.C. Blue Lions Tilburg Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden Het aftredend bestuurslid is herkiesbaar Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in Voorzitter en secretaris kunnen nimmer tegelijkertijd aftreden Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 meerderjarige personen die door de ALV worden benoemd (met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen)
Voorzitter Angela Bankers E-mail : voorzitter@honkbal-tilburg.nl
Secretaris Joyce van den Nouweland E-mail : secretariaat@honkbal-tilburg.nl
Penningmeester Yuri Croes E-mail : penningmeester@honkbal-tilburg.nl
Penningmeester Michael Timmermans E-mail : penningmeester@honkbal-tilburg.nl
Westrijdsecretariaat Rob van den Nouweland E-mail : wedstrijdsecretariaat@honkbal-tilburg.nl
Activiteiten / Sponsoring VACATURE E-mail :