Bestuur

Voorzitter:
Halim Amzika (a.i.)
Algemene zaken, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters, kantine, contacten Bond en gemeente
Communicatie, ICT algemeen, website, onderhoud
tel: 06-18471209
e-mail: voorzitter@honkbal-tilburg.nl
 
Secretaris:
Vacant
Archief, subsidies, contacten Bond en gemeente, algemene zaken
tel: -
e-mail: secretariaat@honkbal-tilburg.nl
 
Penningmeester:
Andre de Hond
Financiën, sponsoring, materialen, onderhoud
tel: 06-12569031
e-mail: penningmeester@honkbal-tilburg.nl
 

Bestuurslid
Yuri Croes
2de penningmeester, financiën, sponsoring
tel: 06-42075598
e-mail: yuri@honkbal-tilburg.nl

Bestuurslid:
Anita Gordon
Activiteitencommissie, communicatieproject
tel: 06-47082888
e-mail: anita@honkbal-tilburg.nl
 

Bestuurslid
Michael Timmersmans

Andere functies binnen de vereniging

Wedstrijdsecretariaat:
Rob van den Nouweland
Graag contact per mail of whatsapp
e-mail: wedstrijdsecretariaat@honkbal-tilburg.nl

Ledenadministratie:
Saskia van Kollenburg
e-mail: ledenadministratie@honkbal-tilburg.nl

Website:
Halim Amzika
web@honkbal-tilburg.nl

 

Algemene regels bestuursleden HSC Tilburg

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredend bestuurslid is herkiesbaar.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Voorzitter en secretaris kunnen nimmer tegelijkertijd aftreden.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 meerderjarige personen die door de ALV worden benoemd (met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen).