Sponsor 50 euro en ondersteun de jeugd extra.

Overmaken mag op NL 95 INGB 0002316610 van HSC Tilburg (BIC INGBNL2A)

ZONDER JULLIE HULP IS DIT NIET MOGELIJK!!!!!!!!!

Club van 50 sponsors voor 2015


Paul van Rooij
Jos Stalpers
Jos en Nicole de Roos