Contributie

De contributies worden jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld. De basiscontributie is geldig voor een heel kalenderjaar. Indien nieuwe leden zich later aanmelden, wordt vanaf 1 mei een korting van ca. 10% per maand op de basiscontributie verstrekt.

Seizoen 2017

Voor dit seizoen gelden voor zowel honk-als softbal de volgende contributiebedragen mits er niets veranderd tijdens bondsvergaderingen:

22 jaar en ouder € 225,-
16 t/m 21 jaar € 200,-
13 t/m 15 jaar € 180,-
10 t/m 12 jaar € 145,-
0 t/m 9 jaar € 125,-
Trainings Leden € 100,-
Niet spelend lid €  65,-

Neem hiervoor contact op met de penningmeester@honkbal-tilburg.nl

U wilt uw kind laten sporten maar heeft er financieel de mogelijkheden niet voor? Zoek dan de hulp bij Stichting Leergeld Tilburg (Jeugd Sport Fonds Tilburg)! En laat ook uw kind meedoen!