Vertrouwens Contact Persoon (VCP) HSC Blue Lions Tilburg Enid Willemen is de vertrouwenscontactpersoon ( hierna aangeduid ans VCP ) van HSC Blue Lions Tilburg en het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Zij biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Angela is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Binnen de vereniging heeft de VCP een neutrale positie en handelt volgens een vast protocol. Het is niet de bedoeling dat de VCP het probleem van de melder overneemt, inhoudelijk begeleidt of zelf onderzoek doet. De VCP maakt wel melding van een probleem of incident bij het bestuur. Dit gaat via een rapportagesysteem waarbij de gegevens geanonimiseerd zijn en dus niet door andere partijen zijn terug te leiden tot een persoon. Alle informatie die de VCP ontvangt, wordt vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem behandeld. * Vormen van ongewenst gedrag herkennen en signaleren * Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag opvangen en hulp bieden * Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag, informeren over de procedures en regelgeving inzake ongewenst gedrag * Zich op adeqaute wijze binnen de vereniging presenteren en ongewenst gedrag binnen de vereniging bespreekbaar kunnen maken.
Vertrouwens contact persoon Enid Willemen E-mail : vertrouwenspersoon@honkbal-tilburg.nl
Vertrouwens Contact Persoon
Vertrouwens Contact Persoon (VCP) HSC Blue Lions Tilburg Enid Willemen is de vertrouwenscontactpersoon ( hierna aangeduid ans VCP ) van HSC Blue Lions Tilburg en het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Zij biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Angela is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Binnen de vereniging heeft de VCP een neutrale positie en handelt volgens een vast protocol. Het is niet de bedoeling dat de VCP het probleem van de melder overneemt, inhoudelijk begeleidt of zelf onderzoek doet. De VCP maakt wel melding van een probleem of incident bij het bestuur. Dit gaat via een rapportagesysteem waarbij de gegevens geanonimiseerd zijn en dus niet door andere partijen zijn terug te leiden tot een persoon. Alle informatie die de VCP ontvangt, wordt vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem behandeld. * Vormen van ongewenst gedrag herkennen en signaleren * Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag opvangen en hulp bieden * Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag, informeren over de procedures en regelgeving inzake ongewenst gedrag * Zich op adeqaute wijze binnen de vereniging presenteren en ongewenst gedrag binnen de vereniging bespreekbaar kunnen maken.
Vertrouwens contact persoon Enid Willemen E-mail : vertrouwenspersoon@honkbal-tilburg.nl